Startende of groeiende ondernemingen met een jaaromzet vanaf 100.000 EUR, kunnen al bij ons terecht voor een factoringoplossing op maat.

Alle Business-to-Business facturen voor volledig afgewerkte diensten of geleverde goederen komen in aanmerking voor financiering.

Financieren wij niet, maar kunnen wij wel altijd voor u opvolgen en innen:

 • voorschotfacturen
 • prefacturatie
 • schijvenfacturatie of tussentijdse facturen
 • vorderingsstaten
 • abonnementen
 • commissiefacturen
 • consignaties
 • facturen gericht aan particulieren

Dit zijn facturen opgemaakt aan:

 • ondernemingen
 • overheden
 • VZW’s
 • verenigingen van mede-eigenaars
 • zelfstandigen of eenmanszaken met een ondernemingsnummer
 • sportclubs, etc.

Deze facturen komen in aanmerking voor financiering.

Het financieren van facturen gericht aan particulieren, bieden wij niet aan. Wij kunnen deze facturen wel opvolgen en innen.

Er is geen onder- noch bovengrens met betrekking tot het aantal facturen dat u dagelijks/wekelijks/maandelijks moet cederen.

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel facturen u ons bezorgt, zonder dat hieraan enige bijkomende kosten zijn verbonden.

Indien een klant onder factoring valt, vragen wij wel alle facturen op deze klant over te dragen.

U blijft zelf uw facturen opmaken. Op de factuur dient enkel een cessietekst te worden geplaatst die aangeeft dat op het rekeningnummer van ABA factoring dient betaald te worden.

Indien gewenst, kunnen wij deze cessietekst voor u aanbrengen.

Aangezien wij uw facturen opvolgen en financieren, betalen uw klanten op ons rekeningnummer.

Bij ontvangst van de betaling, storten wij u het niet-gefinancierd deel van de betaling door.

Wij voorzien in een rappelprocedure, op uw maat opgesteld.

Indien een klant blijft weigeren te betalen na het doorlopen van de rappelprocedure, zal het risico op niet-betaling bij ons of bij u liggen, afhankelijk van het feit of u een factoringoplossing met of zonder kredietverzekering heeft gekozen.

U kan al uw facturen overdragen of een deel ervan, afhankelijk van wat u overeenkomt met uw dossierbeheerder.

Wij financieren uw facturen voor al uw Europese klanten. De facturen gericht aan klanten buiten Europa kunnen wij voor u enkel opvolgen.

Factoring is een flexibele financieringsvorm die meegroeit met de stijging van uw omzetcijfer.

Hoe meer facturen u cedeert aan de factoringmaatschappij, hoe meer financiering u kan bekomen. Dit betekent dat u niet vasthangt aan een vast kredietbedrag.

U kan zelf beslissen of u het beschikbare financieringsbedrag opneemt. U zal enkel intresten betalen op het bedrag dat werkelijk is opgenomen.

Wanneer de openstaande facturen op een bepaalde klant op een moment meer dan 20% uitmaken van het totaal aan openstaande facturen op alle klanten samen, spreken wij van een concentratie op deze klant.

Het gevolg is dat het financieringspercentage op die welbepaalde klant zal verminderen.

Factoring voor 1 klant betekent een 100% concentratie op deze klant. In dergelijk geval bieden wij geen factoringoplossing aan.

Wij vragen dat minstens enkele klanten onder factoring geplaatst worden opdat er een goede spreiding kan gegarandeerd worden.

vraag offerte aan

Ons team staat voor je klaar

Wij helpen U graag aan een oplossing op maat van uw bedrijf!

Vraag offerte aan